Alle berichten over personen verbonden aan United Cubs

United Cubs meeting februari 2016

Om de RvA meetings een goed vervolg te geven kwam het bestuur eind februari in Utrecht weer bijeen om de rolverdeling binnen het bestuur verder te concretiseren. Helaas konden alleen Daphne, Juul en Matthijs bij deze meeting aansluiten. De andere bestuursleden waren er door ziekte niet bij.

De meeting begon met een korte recap van de RvA sessie van januari. De key take-aways van die meeting bepaalde ook de rest van de agenda voor de dag. Leidend daarin was de beperkte capaciteit van het huidige bestuur en dus de noodzaak om versterking te zoeken. De meeting met de RvA en de analyse via het AEM cube model bleek hier heel nuttig voor te zijn. Aan de hand daarvan werden er drie rollen gedefinieerd waar United Cubs op korte termijn versterking nodig heeft:

  • Rol binnen het bestuur gericht op fundraising
  • Een online expert
  • Iemand die zich wil bezighouden met de ontwikkeling van de kernregio’s

Naast deze “vacatures” werd er ook gekeken naar de specifieke taken die in de afgelopen en aankomende periode komen te vervallen en waar op kort termijn invulling aan gegeven moet worden. Voor de meest cruciale taken is er een verdeling gemaakt.

Andere zaken die tijdens de meeting zijn besproken, waren de begroting van 2016 en de mail richting René van stichting Maya waarin we op dit moment niet openstaan voor een samenwerking op het gebied van een sportveld. Juul zal de mail sturen.  Voor de begroting had Matthijs een voorstel gedaan en na de feedback van Juul en Daphne zal er een definitieve versie worden gemaakt die de volgende vergadering kan worden gefinaliseerd.

En natuurlijk werd er ook een over de United Cubs toernooien gesproken. Er is momenteel een meerdaags toernooi gaande in Maputo, Mozambique. Daarnaast staat er nog een toernooi op het programma in Oeganda en zal er gezocht gaan worden naar een vrijwilliger voor het toernooi in Pretoria, Zuid Afrika. Ook AIESEC zal weer worden benaderd om actief United Cubs toernooien te gaan promoten.

Verslag Follow-up meeting RvA

Na een zeer vruchtbare meeting met de Raad van Advies eind november 2015 werd er aan het begin van het nieuwe jaar gelijk navolging aan gegeven. Op initiatief van de RvA bereidde Mark een meeting voor waarin de lange termijn doelstellingen van United Cubs centraal stonden. Het startpunt van deze meeting was het AEM-cube model waarvoor alle bestuursleden persoonlijk en over elkaar een vragenlijst hebben ingevuld. Op 30 januari kwamen de RvA en bestuur weer bijeen op het kantoor van LAB51 om aan de hand van dit model verder te werken aan een lange termijn plan. Hieronder kan je een kort verslag lezen van deze dag:

Aanwezigen:

Daphne, Juul, Frank, Matthijs, Jeroen, John en Mark

Voor de lunch:

In de morgen werd er vooral ingezoomd op de rapportage die Mark had gemaakt naar aanleiding van het AEM cube model. Op basis van dit model werden verschillende inzichten gegeven in persoonlijke drijfveren en elkaars talenten. Met deze inzichten werd er vervolgens besproken waar de verschillende bestuursleden de meeste toegevoegde waarde kunnen hebben binnen het team van United Cubs. Daarnaast diende de uitkomsten van het model ook als input om mogelijke valkuilen voor het bestuur te identificeren.

Na de lunch:

Na deze zeer inspirerende en waardevolle inzichten werd de vertaalslag gemaakt naar de lange termijn plannen van de stichting United Cubs. In een zeer open en levendig gesprek kwamen verschillende standpunten naar voren. Het hoofdonderwerp waar over gesproken werd was: welke strategische richting willen we met United Cubs op? Daarvoor waren in de vorige meeting al 3 scenario’s bepaald:

  • Ontwikkeling kernregio’s
  • Organisatie toernooien
  • Een combinatie van het bovenstaande

Na voren kwam dat het ontwikkelen van kernregio’s zeker binnen de Missie en Visie van United Cubs past. De doelstelling die daarbij wordt gedefinieerd hangt daarbij zeer af van de capaciteit en commitment die United Cubs vrijwilligers hebben en willen geven. Om dit concreter te maken zal er een blueprint worden ontwikkeld waarin de gefaseerde ontwikkeling van kernregio’s verdere invulling krijgt. Een belangrijk stap die daarbij ook gezet moet worden is het definiëren van de voorwaarden die wij als  United Cubs willen hanteren voor deze kernregio’s. Dit alles moet dan leiden tot een mooie en sterke propositie die wij als United Cubs kunnen gaan verspreiden. De eerste stap die nu zal worden gezet is de verdere invulling van de blueprint.

In de discussie over kernregio’s werd ook concreet gesproken over de samenwerking met stichting Maya. Deze samenwerking richt zich op het aanleggen van een sportveld in Nepal. We kwamen echter tot de conclusie dat we met United Cubs op dit moment nog niet klaar zijn om een degelijke samenwerking aan te gaan.

De tweede richting bouwt verder op de manier waarop United Cubs is begonnen. Samen met vrijwilligers toernooien organiseren op al dan niet bestaande locatie om zo kinderen een mooie dag te bezorgen. Deze bekende richting geeft de bestuursleden nog steeds veel energie en heeft als mooie toegevoegde waarde dat een vrijwilligers zelf  een locaties voor een toernooi kan aandragen. Het idee is wel dat deze richting op de langere termijn minder duurzaam is dan het ontwikkelen van kernregio’s. Toch blijft de animo bij het zowel het bestuur, de vrijwilligers en partners groot om de ‘losse’ toernooien  te blijven organiseren en daar zullen we dan voorlopig ook zeker mee doorgaan.

Het laatste scenario is een combinatie van de twee eerder genoemde. Hierbij zal de uitdaging vooral liggen in het verdelen van de (beperkte) capaciteit en financiële middelen.

Inrichting United Cubs organisatie

Naast de toekomstige richting van United Cubs werd er ook nog gesproken over de inrichting van de organisatie van United Cubs. Om alle verschillende taken binnen de organisatie goede invulling te geven zal nog meer projectmatig gewerkt gaan worden en zal er een “laag” om het bestuur heen worden gevormd ter ondersteuning van alle werkzaamheden.

Afsluiting

Aan het einde van de middag werd er nog even teruggeblikt op de alle (leer)punten en de belangrijkste volgende stappen waarna we met de hele groep nog een borrel deden.

Overige: Bestuurssamenstelling

In de periode rond de twee RvA meetings is er ook het een en ander verandert in de samenstelling van het bestuur:

  • Lotte heeft aangegeven zich terug te trekken uit het bestuur om zich op ander vrijwilligerswerk te gaan richten
  • Frank heeft aangegeven dat hij zijn rol in het bestuur wil gaan afbouwen en zich alleen op projectbasis wil inzitten
  • Karin is door persoonlijke omstandigheden de komende maanden niet beschikbaar als bestuurslid
  • Matthijs zal in de zomer van 2016 voor een periode van 3 jaar naar het buitenland gaan waardoor hij in de komende maanden zijn rol ook zal moeten overdragen

Blessings van boven in Kaapstad

Het is alweer het tweede toernooi dat oud-bestuurslid Thom Rommens op zijn naam heeft staan. In deze blog doet hij verslag van het mooie evenement dat half oktober plaatsvond in Kaapstad.

Zaterdag 10 oktober 2015. Ik word wakker aan de rand van Kaapstad, bij Malunga thuis. Malunga is een medewerker van Project Playground en woont en werkt in één van de grootste townships van de stad Langa. De indrukken van de vorige avond (uitgebreide rondleiding en een warm welkom op feestjes van zijn vrienden) hebben nog maar net een plaatsje gekregen als zich het volgende aandient. Vandaag organiseert United Cubs in samenwerking met de stichting van Malunga een sporttoernooi voor de lokale kinderen.

En volgens Thembinkosi, ook een van de medewerkers van de samenwerkende stichting, is de lichte regen die valt alleen maar goed. Dit zijn de ‘blessings’ van boven. Een dag die begint met regen is een goede dag. De containeropslag op de indrukwekkend strak georganiseerde campus van Project Playground gaat open en de voorbereidingen kunnen van start gaan. We laden de mintgroene Transporter vol met shirts, ballen en bidons. De spraakzame chauffeur (Zuid-Afrikaanse maatschappij, politiek en het belang van investeren van je geld zijn de besproken onderwerpen) toetert naar een paar ‘cockroaches’ – illegale taxichauffeurs die de weg blokkeren. De weg naar onze tussenstop – de fruit- en groentemarkt – is op dit tijdstip al hectisch. De onderhandeling voor onze massale inkoop van fruit verloopt daarentegen soepel.

Guguletu, een andere sloppenwijk, is onze gastlocatie voor het toernooi. Op de prachtige nieuwe kunstgrasvelden versjouwen we de goals en zetten we de lijnen uit voor het toernooi op half veld. Alles onder toeziend oog van de scheidsrechters – die zich voor de gelegenheid in keurig officiële outfits hebben gestoken. Voetbal is heilig, voetbal is wetenschap, voetbal is alles. Zo fanatiek als de coaches waren tijdens de loting en instructie (een kwartier discussie over ingooien of intrappen) een paar dagen eerder, nog fanatieker zijn ze aan de zijlijn tijdens het toernooi zelf. Er wordt geschreeuwd alsof we in een kolkend Camp Nou staan. De gedrevenheid spat er aan alle kanten vanaf. Ondertussen combineren de trainers hun strenge instructies met een scherp oog voor het scouten van de laatste talentjes.

En die zijn er. Jongens en meiden die al op jonge leeftijd de sterren van de hemel spelen. Eigenlijk op een verloren veldje ver weg van het grote wereldwijde voetbal, maar door Project Playground en hun samenwerking met Europese clubs (Ajax, AC Milan) gelukkig mogelijk met perspectief. Vandaag zijn het echter geen allures die centraal staan. Alles draait om winnen.

Om de prestaties te leveren, is rond lunchtijd de braai gloeiend warm gemaakt. Verse braadworsten vinden hun weg naar de broodjes hotdog voor de uitgeputte maar voldane 100 deelnemende kinderen . De tenues van de teams worden vervangen door een nieuw shirtje met de bekende welp erop. En er zijn medailles voor iedereen – dat is waar United Cubs inmiddels wereldwijd bekend om staat. Iedereen is een winnaar. En zoveel strijd er op het veld is, zoveel verdraagzaamheid is er daarna tijdens de medaille-uitreiking.

Weinig is te merken van de verkeerd ingekleurde geschiedenis van Zuid-Afrika en Kaapstad in het bijzonder. Trainers en kinderen hebben een gemeenschappelijke deler: voetbal. De verwachtingen worden ruimschoots ingelost en het gezegde van Thembinkosi is kracht bijgezet: de regen lijkt te hebben geholpen. Dat blijkt alleen al uit de enthousiaste reacties van alle toeschouwers en coaches. De vrijwilligersactiviteiten mogen al verder zijn ontwikkeld hier, we hebben opnieuw een mogelijkheid ingelost om kwetsbare kinderen uit de sloppenwijk een dag plezier te geven en waar we kunnen, waarden van samenwerking en respect bij te brengen.

Vandaag zijn het de jongens en de meiden van de toekomst die lol met elkaar hebben en sportiviteit nóg meer deel van hun bewogen levens maken – onmisbare zaken waar dan ook, voor wie dan ook.

Vrienden van Project Playground en United Cubs: dank jullie wel voor een geweldige samenwerking!

Thom

 

 

Bestuur United Cubs breidt uit

De reis naar Nepal en Tibet zorgde voor een omslag. Toen Karin van Hooijdonk daar afgelopen zomer drie weken doorbracht om een vriendin op te zoeken, besloot ze vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Daar besefte ze dat ze elke dag wel een glimlach op de het gezicht van kinderen wil laten verschijnen. Terug in Nederland zag ze het oproepje voor nieuwe bestuursleden voor United Cubs op Facebook. “Dat was de perfecte kans om niet langer toe te kijken en me actief in te zetten voor United Cubs en de kinderen in ontwikkelingslanden”, vertelt Karin.

Tijdens het WK van 2010 heeft ze vanaf de zijlijn de mannen gevolgd op hun reis naar Zuid-Afrika en de oprichting van United Cubs. Ze was actief bij de marketing associatie in Tilburg waar ook een aantal van de initiatiefnemers van United Cubs te vinden waren. Karin: “United Cubs is voor mij bijzonder omdat het sport gebruikt als toegang naar kinderen overal over de wereld. Sport is universeel, het verbroederd en zorgt voor ontspanning”.

Sport speelt ook in Karins eigen leven een grote rol. Waar ze vroeger veelal op de atletiekbaan en het voetbalveld te vinden was, beleeft ze nu veel plezier aan hockey en tennis. Naast de ontspanning die dit oplevert, is teamsport ook buiten het veld erg gezellig en goed voor de sociale contacten. “Mijn teamgenoten zijn mijn vrienden”, vertelt ze met een lach.

Over haar doel binnen United Cubs heeft Karin een duidelijk visie. “Vanaf jongs af aan heb ik de wereld willen verbeteren. Hierbij gebruik ik twee motto’s; een betere wereld begint bij jezelf en alle beetjes helpen. Met mijn bestuursfunctie bij United Cubs gebruik ik beide motto’s. Met mijn hands on mentaliteit wil ik graag bestaande en nieuwe ideeën omzetten in actie. Tevens wil ik graag volgend jaar zelf een toernooi gaan organiseren. Ik heb er in ieder geval enorm veel zin in en barst van de energie om aan de slag te gaan”.

Welkom, Karin!