United Cubs vergadering april 2015

Zaterdag 25 april is het bestuur van United Cubs samengekomen voor de maandelijkse meeting. Omdat we transparantie belangrijk vinden, delen we de uitkomsten in dit blog.

We hebben kansrijke toernooien voor de komende maanden doorgenomen. Daaronder een commissie van een studentenvereniging die voor ons naar Nepal wil reizen. Er is vanuit partnerorganisatie GetOn een plaats voor een vrijwilliger. Ook geeft Thom aan begin oktober naar Kaapstad te gaan en mogelijk een toernooi te organiseren. We hebben een mogelijkheid om in Oeganda via partnerorganisatie Bless4You een sport- of speltoernooi te laten plaatsvinden en in Lumbo (Mozambique) staat onze vacature open. Daarnaast zijn er de meerdaagse toernooien die in Maputo, Mozambique op stapel staan. Tot slot horen van een vriendin van Lotte die van plan is naar Zuid-Afrika te gaan en een toernooi wellicht ziet zitten.

Onze fundraisingactiviteiten hebben dit jaar een ‘actiever’ karakter. Waar we voorgaande jaren op meer externe steun hebben gerekend, zullen we dit jaar vooral fondsen op eigen initiatief moeten werven. Daarbij denken we aan een eigen binnenlands toernooi en een kennisevent. Ook is er een optie voor een binnenlands toernooi via een voetbalvereniging in Utrecht. Tijdens de meeting hebben we een brainstorm gehouden om tot verdere invulling te komen.

We hebben onze voortgang in de vernieuwing van ons contact- en toernooienbestand doorgenomen. Momenteel verversen we de data op beide punten en stappen we in mei over op een nieuw CRM-systeem. Dit gaat ons helpen om onze contacten gerichter te benaderen en meer grip te hebben op onze inzet op toernooien.

We ontvangen regelmatig foto’s en video’s van over de hele wereld. Om deze media voor verdere inzet goed te beheren en uit te wisselen, zijn we gestart met een centrale Google Drive.

We zijn benaderd voor een nieuw liefdadigheidsfonds dat inspirerende uitspraken verspreidt op truien. We gaan in contact met de betreffende organisatie.

We hebben de mogelijkheid besproken om de Raad van Advies (RvA) uit te breiden. We hebben twee interessante kandidaten die van grote waarde kunnen zijn in de huidige eenmans-RvA.

Om onze financiële transparantie te borgen, zijn we op zoek naar een ervaren persoon die de functie van kascontrolecommissielid wil invullen. Momenteel hebben we via Lotte een ingang.

Aansluitend op de meeting, hebben we een erg gezellige vrijwilligersborrel gehad in cafe De Spaarbank. Het was een leuke middag en bovenal erg goed om verder kennis te maken met onze vrijwilligers en hun mooie plannen.

We houden jullie op de hoogte!

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *